Houtverbindingen veranda

De constructie van een veranda dient, zoals u zult begrijpen, op een zeer stevige wijze in elkaar te zitten. 

De constructie bestaat uit verschillende losse balken. Zo bestaat een veranda onder andere uit de staanders, de liggers en de randbalken. Deze balken hebben allemaal een verschillende afmeting. De balken dienen op een bepaalde wijze aan elkaar vastgemaakt te worden. Het verbinden van de balken wordt tegenwoordig in veel gevallen met een schroef gedaan, twee componenten worden met een schroef aan elkaar bevestigd. 

Bevestiging van de balken middels schroeven of andere bevestigingsmiddelen is in basis prima, echter wordt er wel gewerkt met bevestigingsmaterialen welke gefabriceerd worden. Hoe mooi zou het zijn om zonder ‘’externe’’ bevestigingsmiddelen te werken en met bevestigingsmaterialen te werken die van hetzelfde materiaal zijn als de constructie van de veranda zelf.

Houtverbindingen veranda aanzicht

Wat is een houtverbinding?

Wanneer we het hebben over de houtverbinding dan is er het zogenoemde ‘’mannetje’’ en het ‘’vrouwtje’’ welke in elkaar passen vanuit twee verschillende balken uit de constructie. Een dergelijke verbinding kan bijvoorbeeld bestaan uit een gefreesde staander met een uitsteeksel waar de cilinder in een ligger op rust. 

Naast dat je niets van deze verbinding ziet is er ook geen mogelijkheid dat deze verbinding nog tot beweging of verschuiving leidt van de constructie van de veranda. 

Zoals gezegd zorgt het uitfrezen van de balken en daarmee het creëren van de houtverbinding er altijd voor dat de constructie perfect in elkaar zit omdat deze slechts op één manier in elkaar past. 

Als LoungePlus zijnde werken we eigenlijk uitsluitend met houtverbindingen in de constructie van veranda’s. Ijzeren schoentjes of andere bevestigingsmaterialen in het zicht komen dus niet voor. 

De voordelen van houtverbindingen

Het feit dat we bij LoungePlus alleen maar te werk gaan middels traditionele houtverbindingen heeft enkele voordelen. Ten eerste, de uitstraling. Door met houtverbindingen te werken ontstaat er een erg mooie constructie van ‘’hout op hout’’ dat op elkaar aansluit. Schroeven en andere bijkomend heden zie je bij onze constructie daarom nooit in het zicht. De houtverbindingen zorgen dus voor een solide en mooi spel van verschillende diktes qua balken, overlopen en verwerkingen. 

In het hout van de veranda kunnen veel verwerkingen worden toegepast. Denkt u onder andere aan sporen die kunnen worden weggefreesd en overstekken welke schuin worden afgezaagd. Zo dienen de houtverbindingen dus uiteindelijk ook als wijze om de constructie van de veranda een bepaalde uitstraling en stijl mee te geven. Het oog, ook wanneer het gaat om houtverbindingen, wil immers ook wat. 

Naast de schoonheid brengt de houtverbinding nog een ander voordeel met zich mee, de (toenemende) sterkte van de constructie. De houtverbindingen worden tegenwoordig vervaardigd middels CNC-freeswerk. Dit betekent dat de bewerkingen tot op de millimeter nauwkeurig worden verricht.

De constructie en de verbinding van het hout passen door de nauwkeurige bewerking bij de opbouw daarom naadloos in elkaar. Naarmate de tijd vordert gaan de verbindingen steviger en steviger in elkaar zitten, omdat het hout ‘’werkt’’. 

Zo wordt de constructie gigantisch sterk zonder dat er gefabriceerde bevestigingsmiddelen nodig zijn. Dergelijke traditionele houtverbindingen zijn vanuit de historie ontstaan. Bevestigingsmaterialen waren in die tijd namelijk niet gebruikelijk zoals ze dat nu wel zijn. Tegenwoordig produceert de mens bevestigingsmiddelen. Maar vroeger, toen moesten we het nog gewoon doen met het hout. Daarom kunnen traditionele houtverbindingen ook wel aangeduid worden als traditionele bevestigingsmiddelen.

Wat zijn de voordelen van houtverbindingen

De geschiedenis van de houtverbinding

Traditionele houtverbindingen zijn dus (hout)verbindingen welke vroeger gebruikt werden om delen hout aan elkaar te bevestigen. 

Er worden tegenwoordig nog steeds nieuwe houtverbindingen bedacht, welke op hun beurt weer worden toegevoegd aan de lange lijst van houtverbindingen die ooit al zijn bedacht in de geschiedenis van de mens. 

Een van de meer bekendere houtverbindingen is de zogeheten pen-gat verbinding. In deze verbinding zie je een uitsteeksel met daarin een gat dat valt in een cilinder. De delen hout zijn nu met elkaar bevestigd en wordt hierna verankerd middels een (houten) pen dit in het gat wordt geslagen.

Ander voorbeeld van een traditionele houtverbinding in een overkapping
voorbeeld van een houtverbinding (in de hoek)

Voorbeeld van een gebruikte houtverbinding

Bij LoungePlus wordt er erg veel afgewisseld qua houtverbindingen in de veranda’s, afhankelijk van de constructie en waar de constructie om vraagt. Wanneer er een grote veranda wordt geplaatst, bijvoorbeeld van 15 meter breed, dan liggen er drie balken van 5 meter breed in plaats van een lange balk van 15 meter. 

Deze balken dienen op een mooie én stevige wijze met elkaar verbonden te worden, er wordt dan een andere verbinding gebruikt dan wanneer het gaat om een wat kleinere veranda. De zogeheten ‘’Schrages haken blatt’’ houtverbinding heeft een perfecte ligging en zorgt voor een mooie maar ook stevige verbinding die erg goed in deze situatie past.

De houtverbinding van de veranda in het kort

Met de traditionele houtverbindingen in een veranda, zoals deze jaren geleden al werden toegepast wordt er een oersterke constructie gecreëerd. De houtverbindingen zijn al aan zeer veel testen ondergaan en houden nog steeds stand en daarnaast zijn de verbindingen een lust voor het oog.

Hout geeft over het algemeen al een erg mooie authentieke uitstraling. Een oud bijgebouw geeft vaak een prachtige uitstraling omdat het hout gewerkt is en geleefd is. In dergelijke oude schuren, veranda’s, boerderijen of gebinten treft u ook veelal de beschreven houtverbindingen. Vanuit dit oogpunt hebben de traditionele houtverbindingen echt hun charme.

traditionele houtverbindingen veranda
Gijs Dijkman LoungePlus Specialist

Kunnen we u van dienst zijn?

Specialist Gijs denkt met u mee over de eventuele realisatie van een bijgebouw.

Voor welke gebruiksmomenten dient het bijgebouw? Vanuit dit uitgangspunt bepaald u samen met Gijs uit welke materialen het bijgebouwd vervaardigd wordt en de opties (bv. een buitenkeuken) geïntegreerd in het bijgebouw.

Gijs komt graag bij u op locatie om de mogelijkheden te bespreken.